Het gebeurt niet vaak, maar net als bij alle andere bedrijven bestaat er altijd de mogelijkheid dat een luchtvaartmaatschappij met een faillissement krijgt te maken. Onlangs kwam in het nieuws dat de Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin een faillissement had aangevraagd waarna de berichten van ongeruste reizigers en masse bij ons in binnenstroomden. Om helderheid te bieden rondom zo’n situatie schreven wij van Vluchtvergoed.nl dit artikel: wat gebeurt er als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat?

Wanneer een luchtvaartmaatschappij failliet gaat

Iedere onderneming (en dus ook de luchtvaartmaatschappijen) hebben als primaire doel winst maken. Zonder winst wordt het lastig om het bedrijf te laten voortbestaan of te laten groeien. Winst komt voort uit een positieve balans tussen de kosten en de baten. Helaas loopt het soms bij een onderneming niet altijd helemaal volgens plan en kan er een moment komen dat de kosten structureel hoger uitpakken dan de inkomsten die worden vergaard. Wanneer een bedrijf in zo’n hoge financiële nood komt te zitten dat er niet langer aan alle betalingsverplichtingen voldaan kan worden, kan er voor gekozen worden om een faillissement aan te vragen. De curator gaat in dat geval bepalen welke mogelijkheden er zijn.

"Wat gebeurt er als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat?" Deze vraag krijgen wij regelmatig gesteld en daarom schreven we er deze blog over.

Prioriteit bij schuld

Wanneer er geen andere mogelijkheden zijn (zoals een kapitaalinjectie of een overname) om het bedrijf te redden, zal de curator bepalen welke schuldeisers als eerste een gedeelte van het kapitaal mogen opeisen. In de basis zijn er een aantal prioriteitsschulden bij een faillissement. Dit zijn onder meer hypotheekschulden, schuld aan de belastingdienst, schulden bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en de salarissen van de werknemers. Bij een faillissement van een luchtvaartmaatschappij zullen deze kosten c.q. schulden als eerst van het beschikbare vermogen worden afgetrokken. Pas daarna wordt er gekeken naar andere kosten zoals tickets die reeds gekocht zijn door reizigers en eventuele claims n.a.v. vluchtvertragingen. Als gedupeerde reiziger heb je daarbij maar 1 optie: je schriftelijk wenden tot de curator. De luchtvaartmaatschappij mag tenslotte niet zelf meer beschikken over het vermogen en zodoende kun je je alleen nog maar richten tot de curator. Doorgaans is het dan dus wel zo dat jij (en de overige gedupeerde reizigers natuurlijk) achterin de rij komt te staan.

In het ergste geval ben je als gedupeerde reiziger bij een faillissement van de luchtvaartmaatschappij dus simpelweg je geld kwijt. Echter komt het in de meeste gevallen niet tot dat punt.

"Wat gebeurt er als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat?" Deze vraag krijgen wij regelmatig gesteld en daarom schreven we er deze blog over.

Overnames

Ook in het geval van Air Berlin is er al interesse getoond vanuit overige luchtvaartmaatschappijen (onder meer door Lufthansa) om de noodlijdende luchtvaartmaatschappij over te nemen. Dit is in het bedrijfsleven niet ongewoon. Het ene bedrijf koopt het andere bedrijf op. In zo’n geval worden alle financiële verplichtingen overgenomen. Personeel komt niet zomaar op straat te staan, de luchtvaartmaatschappij kan de activiteiten ‘gewoon’ voort blijven zetten en eventuele ingediende claims a.d.h van vertraagde, overboekte en/of geannuleerde vluchten worden gewoon in behandeling genomen. Mocht je als reiziger dus gedupeerd zijn en de luchtvaartmaatschappij raakt failliet, ontvang je in veel gevallen dus alsnog gewoon de vergoeding waar je volgens de wet recht op hebt.

"Wat gebeurt er als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat?" Deze vraag krijgen wij regelmatig gesteld en daarom schreven we er deze blog over.

Mocht de luchtvaartmaatschappij (op korte termijn) geen partner vinden die de boel wilt overnemen, dan wordt er vaak door de overheid of andere luchtvaartmaatschappijen bijgesprongen. Reizigers die reeds een vliegticket hebben geboekt worden bijvoorbeeld met een andere luchtvaartmaatschappij vervoerd of – dit is in het geval van Air Berlin gebeurd – er wordt een lening verstrekt zodat het noodlijdende bedrijf de operationele zaken voorlopig voort kan zetten.

Hierbij gelden dan wel weer de regels rondom prioriteiten. Een ingediende claim n.a.v. een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht is daarbij geen hoofdprioriteit. Gestrande reizigers weer terug naar huis vliegen wel. Net als het betalen van het personeel of het afdragen van belastingen. Maar zoals gezegd: in de meeste gevallen komt het niet zover en wordt de failliete luchtvaartmaatschappij doorgaans overgenomen door een concurrent en heb jij – als gedupeerde reiziger – weinig tot geen hinder van het faillissement.

 

Let op: Wij behandelen tijdelijk GEEN claims!